Artikeln publicerades 15 december 2022

Tillsammans minskar vi elförbrukningen i Ronneby

Energisituationen är ansträngd i Sverige och Europa just nu och priserna på el är höga. Därför har Ronneby kommun under de senaste månaderna arbetat aktivt med att minska elförbrukningen i den kommunala organisationen. Men hur långt har vi kommit?

blå bakgrund med texten Släck lamporna när du är sist i ett lila hjärta

– Vi jobbar med flera olika delar. Den ena delen är en stor översyn över energikrävande processer och anläggningar. Där vi till exempel har avsatt 8,7 miljoner kronor på att byta till LED-belysning i kommunens fastigheter. Detta beräknas ge en årlig energibesparing på 800 000 kWh. I Ronneby sporthall är detta nyligen genomfört och vi ser att elförbrukningen har minskat med över 60 %, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson.

– Den andra delen innehåller många insatser som kan kännas som småsaker, men det är mängden som gör skillnad. När alla verkligen släcker efter sig, stänger av datorn och fyller diskmaskinen helt, då kan vi tillsammans minska på elanvändningen i den kommunala organisationen, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér.

Eldrivna bastun stängdes redan i oktober och beräknas ge en besparing på 91 000 kWh/år. Dessutom redovisade det kommunala energibolaget Ronneby Miljöteknik att kunderna i deras nät, där även flera kommunala fastigheter ingår, under november har minskat elförbrukningen med 15% jämfört med förra året.

– Det är just den siffran vi har satt som målsättning i vårt koncerngemensamma energisparprogram som startar 2023. Så vi är på helt rätt väg. Att vi har lagt detta sparprogram har ett tydligt syfte – att vi ska undvika en eventuell nedstängning av elnätet. Vi måste fortsätta ta hand om våra äldre och barn även om elen försvinner utan förvarning, säger Roger Fredriksson.

Ronneby kommun köper in ca 13 000 MWh el årligen till kommunens fastigheter, där flertalet är skolor eller förskolor. Ca 1/3 del av elen används till belysning, vilket är den enskild största kostnaden, då uppvärmningen sker främst genom fjärrvärme. Därför bedömer man att ett byte till energisnål LED-belysning ger störst effekt.

– Vi kommer att fortsätta med inventeringsarbetet ett bra tag framöver och ser redan nu att det behövs flera investeringar för att driva fram det energieffektiviseringsarbetet som nu har påbörjats. Dock kommer detta inte att göra tillräckligt stor nytta om inte alla hjälper till. Det är bara tillsammans som vi kan lyckas, säger Carl-Martin Lanér.

Därför kommer Ronneby kommun att hjälpa till med små påminnelser i vardagen. Från och med årsskiftet kan kommunens verksamheter beställa dekaler eller affischer med hjärtliga budskap som placerade vid rätt ställe kan vara till hjälp.

Mer information om Ronneby kommuns pågående energieffektiviseringsarbete hittar du på ronneby.se/sparael.