Artikeln publicerades 8 november 2022

Varför tänder vi julbelysningen i Ronneby kommun?

I slutet av veckan kommer den traditionsenliga julbelysningen att sättas upp i centralorterna i Ronneby kommun och tändas lagom till första adventshelgen den 25 november. Med tanke på att vi alla behöver hjälpas åt att spara el kan detta väcka en del frågor.

Gatu- och parkchefen i Ronneby kommun förklarar:

– Julbelysning i centralorterna är ett uppskattat inslag i den mörka årstiden och medverkar till såväl trygghet som trivsel. Elförbrukningen är låg då energieffektiva ljuskällor nyttjas. Därför planeras i nuläget inga förändringar gällande julbelysningen utomhus i Ronneby kommun, säger gatu- och parkchefen Patrik Sommersgaard.

När det gäller övrig belysning så utgörs den största andelen av kommunens utomhusbelysning av gatubelysning samt belysning av allmän plats. Till stor del används energieffektiva lampor och el- och energianvändningen är relativt låg. Belysningen är viktig för framkomlighet, säkerhet, trygghet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och därför görs inga ändringar för denna typ av belysning i nuläget.

Gällande julbelysning i kommunens egna kontors- och verksamhetslokaler kommer det att se lite olika ut.

– I Stadshuset kommer vi att avstå från julbelysning i år. I övriga kontors- och verksamhetslokaler inom kommunen gör respektive chef en egen bedömning gällande besparingsmöjligheterna. Julbelysning på förskolor eller kommunens boenden innefattas ej, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér.