Artikeln publicerades 1 juli 2022

Samråd avfallsplan

En man håller en flicka i famnen som sopsorterar.

Ronneby kommun har tagit fram ett nytt förslag till avfallsplan. Den är nu ute på samråd till och med den 31 oktober och du bjuds in till att lämna dina synpunkter.

Avfallsplan Ronneby kommun 2023 - 2031 syfte är att förebygga avfall, minimera mängden avfall och utveckla hanteringen av det avfall som trots det uppstår i Ronneby kommun. Planen innehåller fyra fokusområden med mål och aktiviteter samt de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6).

Ronneby kommun bjuder härmed in till att lämna synpunkter på avfallsplanen. Samrådstiden pågår från den 1 juli till den 31 oktober 2022. Avfallsplanen finns tillgänglig här Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster..

Du lämnar dina synpunkter genom att skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se ange diarienummer KS2021/479 i ämnesraden.