Vattendrag

Ronneby kommun genomför miljövervakning av vattendrag dels på egen hand och dels genom vattenvårdsförbund.

Bräkneåns vattenvårdsförbund

Förbundet består av Ronneby, Tingsryd och Växjö kommuner, industrier, kraft- och regleringsföretag, markavvattnings- och bevattningsföretag samt fiskevårdsområden. Vattenvårdsförbundet genomför miljöövervakning av Bräkneån.

Ronnebyåns vattenvårdsförbund

Vattenvårdsförbundet genomför miljöövervakning av Ronnebyån.

Heaby

Transporten av kväve och fosfor från åker och jordbruksmark bidrar till övergödning i Sveriges sjöar och hav. Ronneby ingår i SLUs undersökning: Typområde på jordbruksmark. Studiens syfte är att se hur odling påverkar växtnäringsläckage. För att uppnå detta, registreras observationsfälten kontinuerligt via provtagning på dräneringsvatten, som tas varannan vecka i Heabybäcken.