Byggmanual Hållbar byggnation i Blekinge

Hållbar byggnation i Blekinge är en manual för hållbar byggnation. Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt arbetsverktyg och ska bidra till ökad kunskap om hållbar byggnation hos entreprenörer och beställare.

Manualen är framtagen av Energikontor Sydost tillsammans med Region Blekinge, Blekinges kommuner och kommunala bostadsbolag. Ronneby kommun har haft en stor del i framtagandet av manualen, som bygger på kommunens arbete med Cradle to Cradle®.

Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt arbetsverktyg för bland annat projektledare och ska dessutom bidra till ökad kunskap om hållbar byggnation hos entreprenörer och beställare. I samband med olika byggprojekt inriktade på nyproduktion eller ombyggnation/renovering används manualen som ett underlag av kommunen och dess bolag för att ta fram projektspecifika kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i respektive projekt. Genom att använda manualen kan offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara byggnader i länet.

Fokusområden för manualen är:

  • Platsens förutsättningar
  • Hållbar arkitektur och design på byggnadsnivå
  • Hälsosamma och hållbara materialval
  • God inomhusmiljö
  • Rätt resursanvändning
  • Trygga och säkra platser och lokaler
  • Berikande utemiljöer
  • Delaktighet, kulturell och social livskvalitet

Till manualen hör också en verktygslåda med faktabilagor, informationsmaterial och mallar.

Manualen är framtagen tillsammans med Blekinges kommuner och kommunala bostadsbolag inom samarbetet Energisamverkan Blekinge Länk till annan webbplats., finansierat av Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Hållbar byggnation i Blekinge – en praktisk manual Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.4 MB)

Verktygslåda

Faktablad

Faktablad 1 - Hållbart byggande Länk till annan webbplats.

Faktablad 2 - Hållbart byggande och ekonomi Länk till annan webbplats.

Faktablad 3 - Miljöcertifieringar för byggnader – en översikt och jämförelse Länk till annan webbplats.

Faktablad 4 - Cirkulärt byggande Länk till annan webbplats.

Faktablad 5 - Materialdatabaser Länk till annan webbplats.

Faktablad 6 - Cradle to Cradle® Länk till annan webbplats.

Faktablad 7 - Biofilisk design Länk till annan webbplats.


Exempel

Intressentlista för en förskola Länk till annan webbplats.

 

Informationsmaterial

Bildspel om manualen för hållbart byggande Länk till annan webbplats.


Mallar

Formulär intressentanalys fokusområden Länk till annan webbplats. (20 kB)

Mall för målöversikt och projektuppföljning - Word Länk till annan webbplats. (20 kB)

Mall för målöversikt och projektuppföljning - Excell Länk till annan webbplats. (20 kB)

 

Filmer

Filmer finns på Energikontor Sydost´s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Du kan läsa mer om manualen på Energikontor Sydost´s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..