Projekt

Föreningen Blekinge Arkipelag driver flera projekt inom hållbart land- och skogsbruk, fiske, besöksnäring och mera.