Valnämnden

Här hittar du valnämndens protokoll från 2018.

Valnämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val och folkomröstningar och vad som i lag sägs om valnämnd.

Mötestider 2018

14/3, 17/4, 12/6, 16/8, 3/9, 12/9, 13/9, 3/10 och 6/12.

Tid och plats, se kallelse.

Ordförande
Helene Fogelberg
helene.fogelberg@ronneby.se

Protokoll

2018