Valnämnden 2014

Här hittar du protokoll från 2014.

Valnämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val och folkomröstningar och vad som i lag sägs om valnämnd.

Sammanträder vid behov.

Protokoll