Tekniska nämnden

Enligt den nämndsorganisation som gäller fr.o.m. 2011-01-01 tog Kommunstyrelsen över ansvaret för de ärenden som nämnden hanterat.