Kommunala pensionärsrådet 2018

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Ordförande
Namn Efternamn
namn@ronneby.se

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Mötestider 2019

Här kommer mötestiderna att läggas in.

Protokoll

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KPR- protokoll 2018-02-28, §§ 1-10.pdf Pdf, 382 kB, öppnas i nytt fönster. 382 kB 2018-03-15 13.44
KPR- protokoll 2018-05-02, §§ 11-21.pdf Pdf, 414.1 kB, öppnas i nytt fönster. 414.1 kB 2018-05-08 11.28
Protokoll KPR 2018-06-13, §§ 22-28.pdf Pdf, 249.8 kB, öppnas i nytt fönster. 249.8 kB 2018-06-18 11.32
KPR- protokoll 2018-11-14, §§ 44-51.pdf Pdf, 358.7 kB, öppnas i nytt fönster. 358.7 kB 2018-11-21 10.36