Socialnämnden 2019

Här hittar du protokoll och mötestider.

Ansvarar för bistånd till enskilda och familjer. Man håller sig väl förtrogen med lokala levnadsförhållanden. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda arbetar man för att främja goda livsmiljöer i Ronneby kommun.

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

Mötestider 2019

Tisdagar kl 13.00 i Kallingesalen.
Torsdagar kl 13.00 3/1 och 28/2 i Listerbysalen. 
Onsdagar kl 13.00 27/3, 28/8 och 25/9 i Kallingesalen.  

Datum: 3/1, 29/1, 28/2, 27/3, 23/4, 28/5, 25/6, 28/8, 25/9, 22/10, 26/11 och 10/12.

Protokoll

2019