Ronneby Miljö & Teknik AB 2017

Här hittar du protokoll och mötestider

Mötestider för 2017

Torsdagar kl 13:30, plats för kallelse se kallelse
23/2, 6/4, 8/6, inget sammanträde i juli, 31/8 reservmöte, 28/9, 26/10, 6/12 OBS! onsdag kl 12:00

Protokoll

Ronneby Miljö och Teknik

Ronneby Miljöteknik Energi AB