Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden 2023

Här hittar du protokoll och mötestider.

Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden hanterar individärenden.

Mötestider 2023

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

Tisdagar kl 13.00. Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 13 juni
 • Inget sammanträde i juli
 • 15 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Protokoll

2023

OJ = Protokollet är omedelbart justerat (direkt i anslutning till sammanträdet).