Artikeln publicerades 4 juni 2024

Underrättelse om antagande av detaljplan för Hoby 19:1 m.fl. (Norra Sanden)

Förslaget till detaljplan för Hoby 19:1 m.fl. (Norra Sanden), har antagits av Kommunstyrelsen 2024-06-04, § 191.

Du kan ta del av antagandehandlingarna på www.ronneby.se/hoby19-1 Länk till annan webbplats.

Protokollet har justerats den 4 juni 2024
Anslaget sattes upp den 4 juni 2024
Anslaget tas ner den 26 juni 2024
Den som vill överklaga ett beslut måste gör det senast den 25 juni 2024

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Christoffer Svensson
Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats www.ronneby.se

Planenheten