Artikeln publicerades 19 maj 2024

Inbjudan till samråd för förslag till ny översiktsplan Ronneby 2045

Ronneby kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan, Översiktsplan Ronneby 2045. Syftet med planen är att beskriva hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras och utvecklas i kommunen på lång sikt.

Förslaget ställs ut under tiden 2024-05-20 till och med 2024-08-30.

Översiktsplanen är digital. Översiktsplanen i dess helhet kan du hitta genom följande länk: http://www.ronneby.se/ronneby2045. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Samrådet genomförs för att invånare, myndigheter, föreningar och andra intressenter ska kunna lämna synpunkter på planförslaget.

Information och handlingar finns även tillgängliga på följande platser:

 • Stadshusets foajé, Ronneby
 • Ronneby Stadsbibliotek
 • Kallinge bibliotek
 • Bräkne-Hoby bibliotek
 • Hallabro bibliotek
 • Listerby bibliotek

 

Dialogtillfällen

 • 24/5 Saxemara, öppet hus på Birgittas café kl 13-15
 • 27/5 Ronneby, Parkdalaskolan, kl. 18-20
 • 29/5 Backaryd, Reginalokalen, kl. 18-20
 • 4/6 Johannishus, Rydsgården, kl. 18-20
 • 10/6 Bräkne-Hoby, Hobyskolans matsal, kl. 18-20
 • 18/6 Kallinge, Folksamhuset, kl. 18-20

Lämna synpunkter

Har du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligt till Stadshuset kommunstyrelsen@ronneby.se eller Kommunstyrelsen, Stadshuset, 372 80 Ronneby.

Märk yttrandet med ”dnr 2022/645”

Senast 2024-08-30 ska synpunkterna ha inkommit till Kommunstyrelsen

Ronneby kommun