Artikeln publicerades 9 maj 2023

Meddelande om granskningsutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa två nya anslutningsvägar för utbyggnad av utvecklingsområde Ro-14 i gällande översiktsplan Ronneby 2035. Planen har hanterats enligt ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen har varit utskickad för granskning till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2023-04-24 till och med 2023-05-08. Ett granskningsutlåtande finns nu att tillgå för det aktuella planprojektet. Granskningsutlåtandet tillsammans med övriga handlingar kan också nås via: www.ronneby.se/gardet Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsen