Artikeln publicerades 17 maj 2024

Kungörelse och inbjudan till samråd

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Ronneby 22:1 m.fl. (Viggen norra etapp 3) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) möjliggöra för detaljhandel och verksamheter. Planen hanteras med ett utökat planförfarande. Planförslaget avviker från översiktsplanen Ronneby 2035. Planförslaget bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan.

Förslaget ställs ut under tiden 2024-05-17 till och med 2024-06-18. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Entréhallen, Stadshuset
  • Ronneby stadsbibliotek

Planhandlingarna finns också tillgängliga i digitalt format på Ronneby kommuns webbplats: www.ronneby.se/viggennorra_etapp3 Länk till annan webbplats..

Måndagen den 10 juni kl. 16-18 kommer tjänstepersoner från Ronneby kommun finnas på plats i Entréhallen i stadshuset för att svara på frågor.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karla Hentzel 0457-61 81 54 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska dessa framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset

372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas via e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: KS 2020/684.

Senast den 18 juni 2024 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen