Artikeln publicerades 5 januari 2024

Kungörelse: Upphävande av del av byggnadsplan 181 har vunnit laga kraft

Kommunstyrelsen har 2023-12-05 § 362, antagit upphävandet av del av byggnadsplan 181 för Listerby 1:4 med flera, Ronneby kommun, Blekinge län.

Beslutet har vunnit laga kraft den 2024-01-03.

Handlingar kan laddas ner som PDF-filer och/eller läsas digitalt på hemsidan:https://www.ronneby.se/listerby14mfl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av upphävandet enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunstyrelsen