Artikeln publicerades 26 april 2024

Kungörelse om flyttade fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129). LFF och förordningen (1982:198). FFF, om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordon flyttat. REG nr: UNS936 Fabrikat: Volvo S40
Typ: Personbil. Ursprunglig uppställningsplats: Övre Brunnsvägen, Ronneby
Ärendenummer TFK 2024-346