Artikeln publicerades 26 maj 2023

Kungörelse om flyttande fordon

Kungörelse om flyttande fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129). LFF och förordningen (1982:198). FFF, om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordon flyttat. REG nr okänt, Fabrikat: Volvo

Typ: Personbil. Ursprunglig uppställningsplats: Värendsvägen, Hallabro

Ärendenummer TFK 2023-278

Fordon flyttat. REG nr okänt, Fabrikat: Okänt

Typ: Personbil. Ursprunglig uppställningsplats: Värendsvägen, Hallabro

Ärendenummer TFK 2023-278