Artikeln publicerades 31 maj 2022

Kungörelse om flyttade fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129). LFF .och förordningen (1982:198). FFF, om flyttning av fordon i vissa fall.

Om du har frågor ringer du Kontaktcenter 0457- 61 80 80 (mellan 10-12) eller skickar e-post till:

tfk@ronneby.se

Flyttande fordon: Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129). LFF .och förordningen (1982:198). FFF, om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon. Ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedagen eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren upprättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet kommunen.

Regnr: FGW 8TW2. Fabrikat: Hyndai Typ: Personbil. Ursprungligt uppställningsplats: Södra Smålandsgatan 1C, Kallinge

Publicerad 20220603 Ärendenr: TFK 2022-274.