Artikeln publicerades 8 juli 2024

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-06-17 §§ 255-276, anslagstid 2024-07-08 till 2024-07-29

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-06-17 §§ 255-276, anslagstid 2024-07-08 till 2024-07-29

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen