Artikeln publicerades 5 juni 2024

Anslag/bevis: Nämnden för arbete och välfärd 2024-05-28 §§ 66-85, anslagstid 2024-06-05 till 2024-06-28

Anslag/bevis: Nämnden för arbete och välfärd 2024-05-28 §§ 66-85, anslagstid 2024-06-05 till 2024-06-28

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby