Artikeln publicerades 29 maj 2024

Anslag/bevis: vård-och omsorgsnämnden 2024-05-21 §§ 85-96, 98-106 anslagstid 2024-05-29 till 2024-06-20

Anslag/bevis: vård-och omsorgsnämnden 2024-05-21 §§ 85-96, 98-106 anslagstid 2024-05-29 till 2024-06-20

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby