Artikeln publicerades 22 maj 2024

Anslag/bevis: Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd 2024-05-16 §§ 63-79, anslagstid 2024-05-22 till 2024-06-14

Anslag/bevis: Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd 2024-05-16 §§ 63-79, anslagstid 2024-05-22 till 2024-06-14

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby