Artikeln publicerades 4 maj 2024

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2024-04-25 §§ 51-80, anslagstid 2024-05-04 till 2024-05-26

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2024-04-25 §§ 51-80, anslagstid 2024-05-04 till 2024-05-26

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen