Artikeln publicerades 3 maj 2024

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2024-04-24 §§ 68-73 och 76-87, anslagstid 2024-05-03 till 2024-05-26

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2024-04-24 §§ 68-73 och 76-87, anslagstid 2024-05-03 till 2024-05-26

Förvaringsplats: Ronneby, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen