Artikeln publicerades 27 mars 2024

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2024-03-20 §§ 52-57 och §§ 60-67, anslagstid 2024-03-27 till 2024-04-19

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2024-03-20 §§ 52-57 och §§ 60-67, anslagstid 2024-03-27 till 2024-04-19

Förvaringsplats: Ronneby, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen