Artikeln publicerades 12 februari 2024

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-12 § 49 omedelbart justerad, anslagstid 2024-02-12 till 2024-03-06

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-12 § 49 omedelbart justerad, anslagstid 2024-02-12 till 2024-03-06

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen