Artikeln publicerades 9 februari 2024

Anslag/bevis: kommunstyrelsens personalutskott 2024-02-05 §§ 9-17, anslagstid 2024-02-09 till 2024-03-02

Anslag/bevis: kommunstyrelsens personalutskott 2024-02-05 §§ 9-17, anslagstid 2024-02-09 till 2024-03-02

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen