Artikeln publicerades 7 februari 2024

Anslag/bevis: teknik-, fritid- och kulturnämnden 2024-01-30 §§ 1-41 anslagstid 2024-02-07 till 2024-02-29

Anslag/bevis: teknik-, fritid- och kulturnämnden 2024-01-30 §§ 1-41 anslagstid 2024-02-07 till 2024-02-29

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen