Artikeln publicerades 7 februari 2024

Anslag/bevis: Nämnden för arbete och välfärd 2024-01-30 §§ 1-13, anslagstid 2024-02-07 till 2024-03-01

Anslag/bevis: Nämnden för arbete och välfärd 2024-01-30 §§ 1-13, anslagstid 2024-02-07 till 2024-03-01

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby