Artikeln publicerades 6 februari 2024

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2024-01-31 §§ 1-10 och §§ 19-30, anslagstid 2024-02-06 till 2024-02-29

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2024-01-31 §§ 1-10 och §§ 19-30, anslagstid 2024-02-06 till 2024-02-29

Förvaringsplats: Ronneby, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen