Artikeln publicerades 21 november 2023

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-13 § 402-428, anslagstid 2023-11-21 till 2023-12-13

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-13 § 402-428, anslagstid 2023-11-21 till 2023-12-13

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen