Artikeln publicerades 15 november 2023

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete- och välfärdsnämnden 2023-11-14 §§ 258-261 omedelbart justerat, Anslagstid 2023-11-15 till 2023-12-09

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete- och välfärdsnämnden 2023-11-14 §§ 258-261 omedelbart justerat, Anslagstid 2023-11-15 till 2023-12-09

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby