Artikeln publicerades 14 november 2023

Anslag/bevis: Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd 2023-11-07 §§ 160-176, anslagstid 2023-11-14 till 2023-12-08

Anslag/bevis: Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd 2023-11-07 §§ 160-176, anslagstid 2023-11-14 till 2023-12-08

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby