Artikeln publicerades 8 november 2023

Anslag/bevis: teknik-, fritid-och kulturnämnden 2023-10-31 §§ 238-270, anslagstid 2023-11-08 till 2023-11-30

Anslag/bevis: teknik-, fritid-och kulturnämnden 2023-10-31 §§ 238-270, anslagstid 2023-11-08 till 2023-11-30

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen