Artikeln publicerades 20 september 2023

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete- och välfärdsnämnden 2023-09-19 §§ 200-227, anslagstid 2023-09-20 till 2023-10-13

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete- och välfärdsnämnden 2023-09-19 §§ 200-227, anslagstid 2023-09-20 till 2023-10-13

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby