Artikeln publicerades 19 september 2023

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-09-11 §§ 306-339, anslagstid 2023-09-19 till 2023-10-11

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-09-11 §§ 306-339, anslagstid 2023-09-19 till 2023-10-11

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen