Artikeln publicerades 15 september 2023

Anslag/bevis: Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd 2023-09-12 §§ 124-142, anslagstid 2023-09-15 till 2023-10-08

Anslag/bevis: Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd 2023-09-12 §§ 124-142, anslagstid 2023-09-15 till 2023-10-08

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby