Artikeln publicerades 15 september 2023

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete- och välfärdsnämnden 2023-09-15 §§ 198-199 omedelbart justerat, anslagstid 2023-09-15 till 2023-10-08

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete- och välfärdsnämnden 2023-09-15 §§ 198-199 omedelbart justerat, anslagstid 2023-09-15 till 2023-10-08

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby