Artikeln publicerades 13 september 2023

Anslag/bevis: Kommunala funktionshinderrådet 2023-09-05 §§ 7-12, anslagstid 2023-09-13 till 2023-10-06

Anslag/bevis: Kommunala funktionshinderrådet 2023-09-05 §§ 7-12, anslagstid 2023-09-13 till 2023-10-06

Förvaring: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby