Kontakta oss

Kontaktuppgifter till administration och elevhälsa på  Snäckebacksskolan.

Snäckebacksskolan
Besöksadress: Esplanaden 6, 372 35 Ronneby
Postadress: Ronneby kommun, Snäckebacksskolan, 372 80 Ronneby
Tel. 0457-618 541
snackebacksskolan@ronneby.se

E-post och telefonnummer till lärarna hittar ni under personal och arbetslag.

Rektor
Ulrika Lundin
Tel. 0457-61 89 68
E-post. ulrika.lundin@ronneby.se

Biträdande rektor
Petra Granlund
Tel:0457-61 89 71
Mobil: 0733-17 03 36
E-post: petra.granlund@ronneby.se

Administratör
Carina Lindberg
Tel. 0457-61 85 41
Mobil. 0766-48 91 50
E-post. carina.lindberg@ronneby.se

Fritidsledare
Pierre Harris
Mobil. 0721-728 047
E-post. pierre.harris@ronneby.se

Skolsköterska
Ann-Britt Andersson
Tel. 0457-61 85 39
E-post. ann-britt.andersson@ronneby.se

Skolkurator
Elin Husén
Tel. 0457-61 85 36
Mobil. 0766-48 91 14
E-post. elin.husen@ronneby.se

Socialpedagog
Ann Holmström
Mobil. 0766-489 178
E-post. ann.holmstrom@ronneby.se

Studie- och yrkesvägledare
Johan Söderstam
Tel. 0457-61 85 38
Mobil. 0733-17 01 60
E-post: johan.soderstam@ronneby.se