Hoby 19:1 - Planprogram för förskola

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till planprogram för Hoby 19:1 i Ronneby kommun. Syftet med planprogrammet är att utreda möjliga lokaliseringar av förskola inom området Sanden. Planen hanteras med ett utökat förfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut under tiden 2020-11-05 till och med 2020-12-04. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Bräkne-Hoby bibliotek

Samrådsmöte kommer hållas över Skype torsdagen den 19 november, kl. 18:00-19:30. Högsta antal deltagare är 80 personer där begränsningen är av tekniska skäl. Mötet kommer modereras och frågor kan ställas till mbf@ronneby.se. Ange diarienummer 2020/53 i ämnesfältet. Länk till Skypemötet kommer publiceras på denna sida 2h innan mötets start.

Här kan ni nå det digitala hötetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Readerlänk till annan webbplats eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Jens Löfqvist, 0457-61 82 01 eller stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till mbf@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2020/53.

Senast den 4 december 2020 ska synpunkterna ha kommit in till miljö- och byggnadskontoret.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden