Artikeln publicerades 8 december 2021

Gemensam insats för att vaccinera 12-15-åringarna på de kommunala skolorna i Ronneby kommun

Skolsköterskorna och annan personal på skolorna i Ronneby kommun har sedan höstlovet arbetet med de organisatoriska delarna av vaccinationen mot covid-19 av 12-15-åringarna. Efter förfrågan från Region Blekinge tar man över det fortsatta vaccinationsarbetet helt från och med årsskiftet.

– Tyvärr är smittspridningen fortsatt väldigt hög i åldersgruppen 10-19 år. Därför är det ett ytterst viktigt arbete som vi gör tillsammans med Region Blekinge, säger Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.

Skolsköterskorna i Ronneby kommun har från starten hjälpt till i arbetet med att vaccinera 12-15-åringarna mot covid-19. Även rektorer, administratörer och mentorer har hjälpt till. Då gällde det främst organisatoriskt stöd.

– Vi har hjälpt till från första början. Fram till nu har vi lagt ner ett stort arbete med förberedelser och informationsinsatser. Det har blivit många samtal, framför allt kring hälsodeklarationerna som varit en akilleshäl, säger Christina Harang, chef för skolsköterskorna.

Efter förfrågan från Region Blekinge har Ronneby kommun beslutat att skolsköterskorna kommer att hjälpa till i ännu högre omfattning framöver. Från vecka 50 kommer skolsköterskorna att stötta Regionens vaccinatörer på plats med själva sticket och från årsskiftet tar man över arbetet helt.

– Vi kommer att ta hand om dos 2 och planerar att erbjuda uppsamlingstillfällen för elever som av olika anledningar missat det första tillfället. Vi återkommer med mer information till vårdnadshavarna inom kort, säger Christina Harang.

Det betyder även att vissa andra uppgifter som skolsköterskorna hanterar i vanliga fall kommer att pausas under den berörda tiden. Skolpersonal och berörda vårdnadshavare kommer att få mer information.