Artikeln publicerades 29 september 2021

Matsvinnet minskar i våra restauranger

Kommunens mål är att komma ner till 30 gram svinn per portion till år 2030, och vi har kommit en bra bit på vägen sedan mätningarna startade. Alla kommunens restauranger arbetar aktivt med frågan och skolrestaurangerna uppmärksammar den internationella matsvinnsdagen på olika sätt.

Idag, den 29 september är det internationella matsvinnsdagen. Dagen är instiftad av FN för att ta ett internationellt grepp om matsvinnets konsekvenser och möjliga lösningar så att målet i Agenda 2030 kan uppnås.

I Ronneby Kommun arbetar vi aktivt med att sänka matsvinnet i alla våra restauranger. Vi genomför svinnmätningar 4 gånger per år. I senaste mätningen framgick det att vi arbetat ner svinnet till 46 gram svinn/portion, vilket är en enorm förbättring jämfört med 59 gram år 2017. Vi ser även att matsvinnet minskar i våra förskolor samt på våra omsorgsboenden.

I år kommer alla våra skolrestauranger uppmärksamma denna dag på olika sätt. I Hallabro kommer det exempelvis genomföras en matsvinnstävling i tre dagar, där vinnande klass kommer att ta emot ett pris från kommunalråd Roger Fredriksson.

Tanken med internationella matsvinnsdagen är att påminna och engagera hela världen i det arbete som pågår för att nå mål 12.3 i Agenda 2030 - att halvera matsvinnet genom att ställa om vår livsmedelsproduktion och konsumtion.