Artikeln publicerades 9 juli 2021

Coronapandemin la grunden till ny utomhusgrupp på förskola

naturmaterial är anordnad på en stor pappersbit. Barn och en vuxen person sitter runt detta. Det är utomhus och alla har varma kläder på sig.

Barnen från förskolan Junibacken lär sig alfabetet utomhus - med naturen till sin hjälp

När det blev för många barn på förskolan Junibacken i Kallinge i början av året och coronapandemin tvingade fram alternativa idéer startade man en ny utegrupp på avdelningen Hoppetossan. Då förvandlades skogen och backen vid Lönnamohagen, som ligger precis bakom förskolan, till en alternativ undervisningsmiljö.

Att starta en uteverksamhet med 6-åriga barn i kallaste januari låter kanske lite ovanligt, men det var det förskolläraren Olof Ihlström och barnskötaren Tobias Bertilsson fick i uppdrag att göra. Platsbristen på förskolan var ett faktum och det har länge funnits tankar hos rektorn Annette Sandén att använda den fantastiska utemiljön bakom förskolan i undervisningen.

– När vi berättade för kollegor och föräldrar att vi tänkte erbjuda 6-åringarna på avdelningen Hoppetossan att följa med på riktiga utedagar var det en del skeptiska reaktioner, berättar rektorn Anette Sandén.

Verksamheten i den nya utegruppen anpassades efter barnens behov och det bildades två grupper med upp till sju barn som turades om att följa med till skogen. Där blev det många nya intryck och lärdomar kring exempelvis isens egenskaper, vattnets kraft och naturens förändringar – allt utifrån dagens skiftande förutsättningar och förskolans läroplan.

– Vi tillbringade hela förmiddagen utomhus, men kom tillbaka till förskolan för att äta lunch. Senare under terminen har barnen varit delaktiga i hur man tänder eld för att grilla korv eller att värma soppa på ett trangiakök. Dessa dagar kunde vi vara kvar i skogen till eftermiddagen. Det går att bedriva nästan all utbildningsverksamhet utomhus – oavsett väder, berättar Olof Ihlström.

Barnen har varit nyfikna från första början, även de barn som mestadels vill vara inne har lärt sig att uppskatta skogsdagarna. Barnen berättar gärna om den nya gruppen och allt de har lärt sig. Några citat från 6-åringarna på avdelningen Hoppetossan:

  • Jag är inte rädd för spindlarna längre.
  • Jag ville tillbaka nästa dag för att kolla om myrorna lyckades flytta äppelskrutten vi lagt dit.
  • Jag hör mycket mer ljud från skogen nu när jag blundar.

Till hösten kommer förhoppningsvis de nya kompiscyklarna, så att man kan åka iväg på lite längre utflykter.

Utegruppen har blivit en uppskattad verksamhet på Junibacken. Både vårdnadshavare och kollegorna ser nu även fördelarna som växte fram i krisen - med barnens bästa i fokus.

Läs mer om Ronneby kommuns olika förskolor.