Artikeln publicerades 7 april 2021

Fortsatt kombinerad distans- och närundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever

Under hela vårterminen 2021 kan gymnasie- och högstadieeleverna på de kommunala skolorna i Blekinge komma att fortsätta sin undervisning som en kombination av när- och distansundervisning där upp till två tredjedelar av eleverna undervisas på plats i skolan.

– Med tanke på den fortsatt omfattande smittspridningen av covid-19 i länet är det för tidigt att återgå till 100 % närundervisning. För att ge skolorna möjlighet till lokala anpassningar för att kunna skapa en coronasäker miljö för elever och lärare rekommenderar Smittskydd Blekinge fortsatt begränsning av närundervisningen med upp till 2/3 av tiden på både högstadie- och gymnasienivå. Preliminärt får man planera för att denna rekommendation kommer att gälla till terminsslutet, men kan ändras efter regelbundna avstämningar om smittspridningsläget förbättras, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa Smittskydd Blekinges rekommendation som berör hela vårterminen 2021. Regelbundna avstämningar kommer ske under våren för att anpassa beslut om närundervisning till rådande smittspridningsläge.

– Vi ser att våra regelbundna avstämningar med smittskyddsläkaren har ökat tryggheten för både personalen och eleverna, därför kommer vi fortsätta med dessa möten framöver. Målet är ju så mycket närundervisning som möjligt utifrån rådande smittläge, säger förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Tobias Ekblad.

I Ronneby kommun innebär de att man fortsätter tillämpa ett rullande schema för gymnasie- och högstadieelever på de kommunala skolorna. Men att avgångseleverna i årskurs 9 kommer att få mer tid på plats i skolan. Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet, så att elever kan undervisas på plats i skolan vid behov.

Kombination av när- och fjärrundervisning från v 15

högstadieskolorna Snäckebacksskolan och Kallingeskolan 7-9 gäller följande:

  • Vecka 15 - årskurs 9 och 7 på plats i skolan, årskurs 8 fjärr- och distansundervisning
  • Vecka 16 - årskurs 9 och 8 på plats i skolan, årskurs 7 fjärr- och distansundervisning

Även friskolan Thoren Framtid Ronneby planerar för närundervisning för cirka 2/3 del av eleverna på högstadiet och fortsätter med täta avstämningar för att anpassa undervisningen till smittspridningsläget. Detaljerad info till berörda kommer via Schoolsoft.

Gymnasieskolan Knut Hahn gäller följande för de nationella programmen:

  • Vecka 15 – årskurs 1 och 3 närundervisning på plats i skolan, åk 2 fjärr -och distansundervisning
  • Vecka 16 – årskurs 1 och 2 närundervisning på plats i skolan, åk 3 fjärr -och distansundervisning

Följande gäller för vård- och omsorgsprogrammet:

  • Vecka 15-16: Fjärr -och distansundervisning

Följande gäller för introduktionsprogrammen:

  • Vecka 15-16: närundervisning på plats i skolan

Särskild information skickas till eleverna på de praktiska programmen på Blekinge Naturbruksgymnasium och Gymnasieskolan Knut Hahns flygtekniska program. Information om vilka klasser på gymnasiet och högstadiet som undervisas på plats från och med vecka 17 kommer att skickas till vårdnadshavare, personal och elever via Ronneby kommuns informationssystem vklass.

Under tiden eleverna på Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium, Snäckebacksskolan och Kallingeskolan 7-9 läser på distans har de möjlighet att hämta ut ett lunchpaket enligt tidigare modell. Dock gäller erbjudandet om elevlunch inte när eleverna studera på plats i skolan. Dessa dagar serveras lunch i skolans matsal. Eleverna är informerade att de inte tillåts hämta ut mat de dagar de är i skolan. Skulle en elev hämta ut mat på fel dag kommer en faktura på lunchkostnaden skickas hem till eleven.