Artikeln publicerades 17 februari 2021

Gymnasieelever får gräva i Ronnebys historia

Gymnasieskolan Knut Hahn startar kurs i Ronnebys lokalhistoria i samarbete med Kallvattenkuren och Lunds Universitet.

Nu till hösten kommer Gymnasieskolan Knut Hansskolan att erbjuda en kurs i Ronnebys lokalhistoria. Kursen som genomförs i samarbeten med Kallvattenkuren och Lunds universitet, ger insikt i den oerhört långa och rika historia som utspelat sig i Ronneby med omgivning.

Kursen "Ronnebys lokalhistoria" är tänkt att ge en insikt i den oerhört långa och rika historia som utspelat sig i Ronneby med omgivning. Kursen kommer att varva teori med praktik. Minst fyra heldagsexkursioner är tänkta att genomföras för att på så vis låta eleverna komma rakt in i historien men också på djupet förstå vilka bakomliggande händelser som format såväl själva staden som landsbygden i mellersta Blekinge.

När vi läser om järnåldern och ”Guldgubbarna” som hittades i Vång, en av de viktigaste järnåldersbyarna i södra Sverige, kommer eleverna att få prova på att vara arkeologer och vara med vid utgrävningen i samverkan med arkeologer från Lunds universitet. Vi kommer även att besöka Lunds universitet och Landsarkivet.
- Emilia Jirle, Rektor Gymnasieskolan Knut Hahn

Ytterligare ett antal landmärken av stor betydelse kommer att besökas, däribland exempelvis Brunnsområdet och Karön, vilka spelat stor roll i framväxten av 1900-talets stadsbild.
Vi följer med andra ord stadens vindlande utveckling från en stenåldersby i skydd av åns krökar via medeltidens handelsstad, Ronneby blodbad, nya blomstringstider, indragna stadsrättigheter och brunnsepokens uppgång fram till 1900-talets industrialism.