Artikeln publicerades 11 februari 2021

Skogsgårdens förskola blir Persborgs förskola

Bilden visar en perspektivbild på den nybyggda förskolan Persborg från söder/Vidablick (snett uppifrån). Taket på plan 1 är beklätt med gröna tak, så att gående på Persborgsvägen ser ner på en grön yta. Fasadens utförande blir i fasadtegel kombinerad med ljusa matchande fasadskivor och delvis träpanel.

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun har godkänt utbildningsförvaltningens förfrågan om att Skogsgårdens förskola efter nybyggnationen byter namn till Persborgs förskola.

Nuvarande Skogsgårdsskolan och Skogsgårdens förskola delar lokaler på Persborgsvägen. Under 2022 kommer dessa lokaler att rivas och en helt ny byggnad kommer att uppföras på samma plats. Den nya förskolan kommer då att byta namn till Persborgs förskola.

– Det blir en helt ny förskola, även om den byggs på samma plats. Därför känns det helt rätt att förskolan får ett nytt namn som knyter an till området Persborg, säger Ingela Berg verksamhetschef förskola.

Den befintliga byggnaden uppfördes under 70-talet och har bedömts vara i för dåligt skick för att byggas om. Därför kommer man under 2022 att riva hela byggnaden. Nybyggnationen beräknas vara färdig 2024 och kommer då enbart att användas som förskola.

Skogsgårdsskolans elever och personal kommer därför inför vårterminen 2022 att byta skola. Mer information om detta har gått ut i en tidigare information. Barn och personal från Skogsgårdens förskola flyttar under byggtiden till tillfälliga lokaler i direkt anslutning till nuvarande lokaler. Avdelningarna på Björken kommer under byggtiden att vara kvar i gula villan.

– Vårt fokus nu ligger på att informera berörda vårdnadshavare, elever och personal och att lösa alla praktiska utmaningar den nya förskolan innebär under själva byggtiden. Jag tror att de flesta redan längtar till den nya förskolan, säger Ingela Berg.

Mer information & bilder

På bilden ovans är en perspektivbild på den nybyggda förskolan Persborg från söder/Vidablick (snett uppifrån). Taket på plan 1 är beklätt med gröna tak, så att gående på Persborgsvägen ser ner på en grön yta. Fasadens utförande blir i fasadtegel kombinerad med ljusa matchande fasadskivor och delvis träpanel. På Ronneby kommuns hemsida finns fler skisser och perspektivbilder av den nya förskolan.

Mer information om projektet Framtidens skolor, där nya Persborgs förskolan är en del av, finns på ronneby.se/framtidensskolor.